LYMFEDRAINAGE

Lymfedrainage is een hele zachte, oppervlakkige massage van de lymfebanen die vlak onder het huidoppervlak liggen.
In deze banen is het een komen en gaan van allerlei stofjes die door ons lichaam worden uitgescheiden of juist worden vervoerd om elders te worden opgenomen.

Bouwstoffen, vitamines, mineralen, en afvalstoffen zijn voorbeelden hiervan, die vanuit ons lichaam, door de celwanden heen, getransporteerd worden.

Het ideaalplaatje is dat uw lymfesysteem optimaal werkt.
Het grootste gedeelte van de mensen kampt echter met het een en ander aan problemen.

Oorzaken
Vanuit welk perspectief wordt het bekeken; de reguliere geneeskunde of de alternatieve?
Ik werk vanuit het alternatieve uitgangspunt.

Er zijn natuurlijk vele mogelijke oorzaken die er voor kunnen zorgen dat de lymfen vervuilen. Enkele hiervan kunnen lekkende celwanden in de darmen zijn, organen zoals hart en/of nieren die niet voor 100% werken, bedlegerigheid maar zeer zeker in de huidige maatschappij zijn slechte voedingsgewoonten, stress, medicatie, (overmatig) alcohol gebruik of roken niet uit te sluiten.

Mogelijke gevolgen…..
Bekende gevolgen zijn vochtophopingen in handen en voeten. Het beperkt zich echter niet tot deze twee kenmerken.
In mijn praktijk heb ik twee groepen; de groep met een algemene klachten of de groep met een hele specifieke klacht.

Kijk ik naar de algemene klachten dan melden klanten zich met vage omschrijvingen zoals het steeds minder fit voelen, niet lekker in hun vel zitten, slechter slapen, meer last van hoofdpijn hebben en de huid vertoont steeds meer ongewenste oneffenheden.

De tweede groep klanten is heel duidelijk.. zij hebben buikklachten.
Dit varieert van niet naar de wc kunnen (stoelgang), menstruatieklachten of gewoon pijn in de buik.

Wat nu….
De mogelijke oorzaak is altijd het uitgangspunt van de behandeling!
Er zijn een tweetal mogelijkheden;
de voetreflex lymfedrainage; hierbij worden via de voet, betreffende zones indirect geprikkeld en behandel ik het hele lymfesysteem.
de lymfe drainage van het lichaam; de behandeling bestaat meestal uit een specifieke deelmassage van het lymfesysteem.

In combinatie met de mogelijke oorzaak en de wens van de klant zal ik één van de twee bovenstaande opties toepassen.

Mijn persoonlijke visie is dat een goede darmwerking en darmflora onderdeel is van een goed werkend en “schoon” lymfesysteem. Er zal de nodige aandacht worden besteed aan dit onderwerp.

Omdat de functie van het lymfesysteem bij bepaalde, ernstige ziektebeelden erg belangrijk zijn adviseer ik u om dit geval vooraf met uw specialist of huisarts te overleggen of het raadzaam is een lymfedrainage te ondergaan.