Klachten

De behandelingen worden naar eer en geweten uitgevoerd en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u niet tevreden bent over of het niet eens bent met mijn behandelmethode, bespreek dit dan eerst met mij.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich ten alle tijden richten tot een van de onderstaande instanties.