Disclaimer

Ik, Monique van Melick, geef op mijn website holistischcoachmonique.nl geen enkel medisch advies en schrijf geen behandeling voor in welke vorm dan ook. Niets van deze informatie mag worden beschouwd als een (medische) claim dat klachten, ziekte noch andere problemen kunnen worden voorkomen of te genezen c.q. te behandelen zijn. Ik, Monique van Melick, ben op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of fouten die uit toepassing van kennis en/of informatie van deze site voort zouden kunnen komen. De kennis en informatie mogen op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Bij klachten en/of problemen dient altijd eerst de (huis)arts geconsulteerd te worden. Voor een verantwoorde toepassing van alle beschreven informatie in de vorm van therapie dient u zich altijd eerst tot uw arts te wenden. Medicijngebruik mag uitsluitend op advies van een arts gestart, afgebouwd of gestaakt worden.