Disclaimer

Ik, Monique van Melick, geef geen medische adviezen en schrijf geen enkele behandeling voor in welke vorm dan ook. Niets van deze informatie mag worden beschouwd als een (medische) claim dat klachten, ziekten of andere problemen kunnen worden voorkomen of te genezen c.q. te3 behandelen zijn. Ik, Monique van Melick ben op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of fouten die uit toepassing van kennis en/of informatie voort zouden kunnen komen. De kennis en informatie mogen op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Bij klachten en/of problemen dient altijd eerste de (huis)arts geconsulteerd te worden. Voor een verantwoorde toepassingen van alle beschreven informatie in de vorm van therapie dient u zich altijd eerst tot de arts te wenden. Medicijngebruik mag uitsluitend op advies van een arts gestart, afgebouwd of gestaakt worden.